Beste woonwagen bewoners van Harderwijk,

De vereniging is al enige tijd in overleg met de gemeente en woning coöperaties om nieuwe inschrijvings- toewijzingsregels te maken conform het beleidskader van ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkszaken.

Het beleidskader geeft aan om bij toewijzing voorrang te verlenen aan volwassen kinderen op volgorde van leeftijd die nog bij hun ouders of grootouders inwonen. Of bij andere familieleden inwonen op dezelfde locatie.

Bij de daadwerkelijke toewijzing van een standplaats is het gewenst om rekening te houden met de mogelijkheid voor woonwagenbewoners om in familieverband samen te leven.

Van belang is bij het toewijzen van een woonwagen standplaats het afstammingsbeginsel.
Afstammingsbeginsel betekend dat je kunt aantonen dat je van generatie op generatie in een woonwagen op een woonwagenkamp hebt gewoond.

De reden dat deze regels specifiek gemaakt worden voor het toewijzen van woonwagen standplaatsen komt door de onderzoeken die zijn gedaan door Ministerie van Binnenlandse zaken onder leiding van minister Ollongren en het document is opgesteld in samenspraak met de vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG), het interprovinciaal overleg (IPO), Europese Hof van de rechten van de mens, Aedes en vertegenwoordigers van Roma, Sinti en woonwagenbewoners (reizigers).

Het beleidskader volgt op oordelen en aanbevelingen van het college van de rechten van de mens en de nationale ombudsman.

Naast Harderwijk zijn er inmiddels al meerdere gemeentes die hun toewijzingsbeleid voor woonwagenstandplaatsen hebben aangepast aan dit beleid. Verwacht wordt dat binnen niet afzienbare tijd vele gemeentes dit zullen volgen.

O.a gemeente Kampen heeft het toewijzingsbeleid al goedgekeurd als raad.

Voor de woonwagenbewoners die nu in een reguliere woning wonen is de vereniging samen met de gemeente en coöperaties bezig om een nieuw woonwagenkamp te realiseren in Harderwijk/Hierden van 60 tot 80 standplaatsen. De toewijzing van die standplaatsen zal gaan gebeuren volgens de nieuwe toewijzingsregels die gezamenlijk opgesteld zijn.

De toewijzing zal dan gebeuren volgens het aantal punten dat een ingeschrevene heeft.

De verwachting is dat het realiseren van dit kamp binnen 1.5 tot 2 jaar gaat gebeuren. Wel is het nodig om ingeschreven te staan bij de woning coöperaties als standplaatszoekende. Ga hiervoor naar de website www.hurennoordveluwe.nl

Hieronder het concept Inschrijvings- en toewijzingsregels woonwagenstandplaatsen gemeente Harderwijk.

Klik hier